Våra tjänster

Med över 50 års branscherfarenhet av såväl renovering och nyproduktion. Vi har stor erfarenhet av kulturarbeten och är utvald entreprenör för kulturmärkta arbeten åt Upplands museum. Innan vi lämnar vår offert utförs en undersökning av befintligt material i underlag, puts och färg. Därefter presenterar vi ett förslag som ska gynna dig som kund gällande pris och långsiktigt resultat. Vi utför arbeten som innefattar allt från flerfamiljehus och villor till kulturarbeten och kyrkor. Självklart tillhandahåller vi lösningar inom ROT-arbeten.