En kunnig personal är A och O

För närvarande har vi  6 anställda som är sysselsatta inom Jeppes Puts AB. Vårt sätt att arbeta innebär att vi bildar arbetslag med det antal personer som krävs för uppdraget. Varje arbetslag leds sedan av en lagbas med mångårig erfarenhet och vana vid arbetsledning. Lagbasen fungerar som företagsledningens ”förlängda arm” vilket gör att beställaren ges möjlighet att omgående erhålla svar på eventuella frågor kring projektets fortskridande.  
 
 
orig-1351167061926.jpeg David_id06.jpg

 

 

Adde_id06.jpg IMG_13011-1.jpg

Peter Torstensson

Född 1962

Murare

 

David Jeppesen

Född 1986

Murare

 

 

 

Andreas Jeppesen

Född 1988

Murare

 

Tomas Jeppesen

Född 1973

Murare

 

tobbe.jpg      

IMG_13011-1.jpg

 

 

Tobias Wenngren

Född 1997

Lärling

 

 

 

   

Christopher Jeppesen

Född 1991

Lärling

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
stäng