Jeppes Puts AB startades 1968 av Benny Jeppesen och är än idag ett familjeföretag, Den äldste sonen Ronnie gick i pension 2011, och företaget
drivs vidare av bröderna Karsten och Per Jeppesen.

Peter Torstensson

Född 1962

Murare

Jarmo Kivelä

Född 1966

Murare

Jonas Östervall

Född 1969

Murare

Tomas Jeppesen

Född 1973

Murare

David Jeppesen

Född 1986

Lärling

Andreas Jeppesen

Född 1988

Lärling

Christopher Jeppesen

Född 1991

Lärling

Tobias Wenngren

Född 1997

Lärling

       
       

En kunnig personal är A och O

För närvarande har vi  8 anställda som är sysselsatta inom Jeppes Puts AB. Vårt sätt att arbeta innebär att vi bildar arbetslag med det antal personer som krävs för uppdraget. Varje arbetslag leds sedan av en lagbas med mångårig erfarenhet och vana vid arbetsledning. Lagbasen fungerar som företagsledningens ”förlängda arm” vilket gör att beställaren ges möjlighet att omgående erhålla svar på eventuella frågor kring projektets fortskridande.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
stäng