En kunnig personal är A och O

För närvarande har vi  7 anställda som är sysselsatta inom Jeppes Puts AB. Vårt sätt att arbeta innebär att vi bildar arbetslag med det antal personer som krävs för uppdraget. Varje arbetslag leds sedan av en lagbas med mångårig erfarenhet och vana vid arbetsledning. Lagbasen fungerar som företagsledningens ”förlängda arm” vilket gör att beställaren ges möjlighet att omgående erhålla svar på eventuella frågor kring projektets fortskridande.  
 
 
orig-1351167061926.jpeg IMG_0679.JPG tomas_showar.JPG David_id06.jpg Adde_id06.jpg

Peter Torstensson

Född 1962

Murare

 

Jonas Östervall

Född 1969

Murare

 

Tomas Jeppesen

Född 1973

Murare

 

David Jeppesen

Född 1986

Lärling

 

Andreas Jeppesen

Född 1988

Lärling

 

IMG_13011-1.jpg tobbe.jpg      

Chrille Jeppesen

Född 1991

Lärling

 

Tobias Wenngren

Född 1997

Lärling

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
stäng