Namn: Cykelfabriken

Adress: Väderkvarnsgatan 17 Uppsala

Åtagande: renovering och avfärgning med 

kc-stänk. invändig renovering och murning

Beställare: Byggconstruct AB

                                                                            

Namn: Brf Mercurius

Adress: Stora Torget Norrtälje    

Åtagande: Renovering med spritputs

och avfärgning med Kc färg

Beställare: Tre Rospiggar AB

                                                     

Namn: Älvkarleö Herrgård

Adress: Bruksgatan 22 Älvkarleö

Åtagande: Renovering sönderfrusna hörn

och lister               

Beställare: Älvkarleö Herrgård

 

Namn: Brf Trädgården

Adress: Trädgårdsgatan 10 Uppsala.

Åtagande: Renovering källare

efter vattenskada

Beställare: Brf Trädgården

 

Namn: Brf Huskornet

Adress: Övre slottsgatan 12 Uppsala

Åtagande: Renovering med Kc-bruk,

avfärgning med Silikonhartzfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Brf Gläntan

Adress; Murkelvägen 65 Vallentuna

Åtagande: Renovering, byte isolering efter vattenskada.

avfärgning med Silikonhartzfärg

Beställare: JM i Öst AB Uppsala


Namn: Brf Nåntuna ängar

Adress: Linvägen, Rörvägen och Silkesvägen

Åtagande: Renovering avsprickor m.m. efter fuktkontroll, avfärgning med Silikatfärg

Beställare: JM i Öst AB Uppsala

 

Namn: HM Norrtälje

Adress: Tullportsgatan 9 Norrtälje

Åtagande: Renovering fasad med kc-bruk,

avfärgning med Silikonhartzfärg

Beställare: Brovägen Fastigheter

 

Namn: Gamla bagarstugan

Adress: Gimogatan 21 Österbybruk

Åtagande: Borttagning gammal felaktig färg och bruk

omputsad med kalkbruk, avfärgad med kalkfärg

Beställare: Tomas Lindroth och Birgitta Gunnarsson                            

Namn: Villa Öregrund

Adress: Långgatan 44 Öregrond

Åtagande: Fastsättming isolering och omputsning med Ef-bruk, avfärgning med Silikonhartzfärg

Beställare: Arosporten AB

 

Namn: Bortom Bullret

Adress: St: Johannesgatan 18 Uppsala

Åtagande: renovering borttagning gammal lös färg

avfärgning med kalkfärg

Beställare: Kalmar Nation

 

Namn: Brf Hagen

Adress: Rånäsvägen Rimbo.

Åtagande:Renovering sprickor och bompts

avfärgning med Kc-stänk

Beställare: Mitt i Rimbo AB

 

Namn: Navigationsparken

Adress: Kålhagsgatan 15 Gävle

Åtagande: Nedplockning puts på mur

renovering med A-bruk

Beställare: NCC AB 

 

Namn: OKQ8 Rimbo

Adress: Roslagsvägen 6 Rimbo

Åtagande: Nedbilning fasad nätning och omputsning

igenmurning dörr och fönsterhål, avfärgning med Kc-stänk

Beställare: Mattias Nielsen

 

Namn: Villa Artillerigatan

Adress: Artillerigatan 34 Uppsala

Åtagande: Renovering fasad och skorstenar ommålning

trädetaljer, färgning fasad med Silikonhartzfärg

Beställare: Elisabeth  Alm Sundberg

 

Namn: Villa Lövsta Bruk

Adress: Gläntan 5 Lövsta Bruk

Åtagande: Renovering källare och garage

Beställare: Åke Flinthammar

 

 

Namn: Gropgränd

Adress: Övre Slottsgatan 14 Uppsala

Åtagande: Renovering portal vid entré

avfärgning med Silikonhartzfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

 Namn: Brf Alriksgårdarna

Adress: Torkelsgatan 28 Uppsala

Åtagande: Nedtegning löshängande puts ovan entréer

avfärgning med Kc färg

Beställare: Brf Alriksgårdarna

 

Namn: Upplands Museum

Adress: St: Erikstorg 10 Uppsala

Åtagande: Renovering lister efter takbyte med kalkbruk

avfärgning med kalkfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Upplands Nation

Adress: St: Larsgatan 11 Uppsala

Åtagande: Renovering med fasad spritputs och hörn med

kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Beställare: Upplands Nation

 

Namn: Café Uroxen

Adress: St: Johannesgatan 18 Uppsala

Åtagande: Renovering fasad och list efter takbyte

avfärgning med kalkfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Kyrkogårdsgatan

Adress: Kyrkogårdsgatan 5 Uppsala

Åtagande: Renoveviring lister och fasad efter frostskador

avfärgning med kalkfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

 Namn: Kvarteret Munken

Adress: Västra Ågatan 26 Uppsala

Åtagande: renovering lister på 3 fastigheter efter frostskador

avfärgning med kalkfärg.

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Regnellianum

Adress: Slottsgränd 3 Uppsala

Åtagande: renovering kring entré med kalkbruk

avfärgning med kalkfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Denna sida skapades den: 2019-12-13 09:54

 
stäng