Namn: Rånäsgatan J-K-L

Adress: Rånäsgatan J-K-L Rimbo

Åtagande: Renovering fasad och balkonger.

Avfärgas med stänkputsfärg

Beställare: MittiRimbo Fastigheter

 

Adress: Stora Torget Uppsala

Åtagande: Renovering fasad.

Avfärgas med Kalkfärg

Beställare: Byggconstruct AB

Namn: Brf Ringen

Adress: Vaksalagatan 43-47 Uppsala

Åtagande: Målning bottten för klotterskydd

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Per Ekström

 

Namn: Brf Atle

Adress: Dragarbrunnsgatan 55 Uppsala

Åtagande: Renovering

Avfärgas med kalkfärg

Beställare: Christer Jansson

 

Namn: Kornhuset

Adress: Gropgränd Uppsala

Åtagande: Renovering fasad.

Avfärgas med kalkfärgfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Brunnsgatan

Adress: Brunnsgatan 66, Gävle

Åtagande: Renovering Källare.

Murning, fasadputs

Beställare: Proffsbyggen AB

 

Namn: Malmvågsvägen

Adress: Malmvågsvägen 7 Vattholma

Åtagande: Nedknackning fasad, omputs.

Avfärgas med stänkfärgfärg

Beställare: UBFAB

 

Namn: Akademihotellet  

Adress: Övre Slottsgata 5 Uppsala

Åtagande: Nedbilning gavel på fasad, omputs.

Avfärgas med Kc-färg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Brf Gävlehus 19 

Adress: Brynäsgatan 8 Gävle

Åtagande: Nätning, puts med Ef-bruk.

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Ove Vestin

 

Namn: Lindbacken  

Adress: Uppsala

Åtagande: Fasad, omputsas efter annan entreprenör

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Privat

 

Namn: Älvkarleö Herrgård  

Adress: Bruksgatan 22 Älvkarleö

Åtagande: Lös färg skrapas ned målas om

Avfärgas med kalkfärg

Beställare: Jana Köningsson

 

Namn: Norrlandsgatan   

Adress: Norrlandsgatan 28 Uppsala

Åtagande: Isolering fasad, puts med utsmyckningar

Avfärgas med spritputs

Beställare: Dennis Danared

 

 Namn: V. Dalarnas Nation   

Adress: Svartmangatan 14 Uppsala

Åtagande: Slammning fasad och socklar

Avfärgas med Kc-färg och Silikonhartzfärg

Beställare: Anna-Carin Andersson

 

 Namn: Skolgatan    

Adress: Skolgatan 7 Uppsala

Åtagande: Skadad list lagas

Avfärgas med kalkfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Stenhällan   

Adress: Svampskogsvägen Vallentuna

Åtagande: Lagning putssläpp

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: JM AB

 

Namn: Brf Gläntan   

Adress: Murkelvägen Vallentuna

Åtagande: Lagning putssläpp

Avfärgas med Silikonhartzfärg stänk

Beställare: JM AB

 

Namn: Gränby

Adress: Lagerlöfsgatan Uppsala

Åtagande: Lagning putssläpp

Avfärgas med Silikatfärg

Beställare: Elmesiöö Entreprenad AB

 

 Namn: Ulleråker   

Adress: Gustaf Källbergs väg Uppsala

Åtagande: Lagning lister

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Övre Slottsgatan   

Adress: Övre Slottsgatan 11 Uppsala

Åtagande: Putsning fasad mot gatan

Avfärgas med kc-färg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: St: Johannesgatan   

Adress: St: Johannesgatan 18 Uppsala

Åtagande: Putsning fasad mot gatan

Avfärgas med kc-färg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Musicum   

Adress: Kyrkogårdsgatan Uppsala

Åtagande: Renovering balkong

Avfärgas med kc-färg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Günther Fröhler   

Adress: Björkbacken 18 Skutskär

Åtagande: Putsning altanvägg

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Brf RB 24   

Adress: Staketgatan 9 Gävle

Åtagande: Lagning frostskador m.m. 

Avfärgas med kc-färg

Beställare: Christoffer Swedberg

 

Namn: Rengatan   

Adress: Rengatan 3 Skutskär

Åtagande: Putsning sockel och källare

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Bo Eriksson

 

Namn: Grinduga   

Adress: Grindugakroken 6 Gävle

Åtagande: Putsning skorstensstock

Avfärgas ej

Beställare: Andreas Danielsson

 

Namn: Sturegatan   

dress: Sturegatan 9 Uppsala

Åtagande: Byte frostskadat tegel

Omfogning mjukfog

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

 

Namn: Nåntuna   

Adress: Linvägen 23, 27, 28 och 44 Uppsala

Åtagande: Lagning sprickor m.m

Avfärgas med Silikatfärg

Beställare: JM AB

 

Namn: Brf Sture   

Adress: Luthagsesplanaden 6 Uppsala

Åtagande: Renovering balkong

Avfärgas med Silikonhartzfärg

Beställare: Olof Johansson

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida skapades den: 2018-02-21 13:00

 
stäng